Het idee is kinderlijk eenvoudig en, voor zover wij weten, tegelijkertijd uniek in de wereld. Rotterdam lag ooit in puin en staat vandaag weer fier overeind. Zou het niet mooi zijn om alle Rotterdammers te danken voor hun bijdrage aan de wederopbouw en de bloei van de stad? Ja, alle 3 miljoen mensen die tussen 14 mei 1940 en de dag van vandaag in Rotterdam woonden of nog wonen. Hoe? Door hun namen één voor één te laten verschijnen op een markant en monumentaal Rotterdams bouwwerk: de Hef. Onder de kop: Rotterdam is gemaakt door:…..

Een gemeente dankt een gemeenschap, kan het sympathieker? Het Eerbetoon aan de Rotterdammers wordt één grote en indrukwekkende aftiteling. Rotterdam dankt de mensen die hun stad, hun gemeenschappelijke woning, weer opbouwden en maakten tot wat het vandaag is. Door hun namen, 55 meter breed en 8 meter hoog, te laten oplichten boven het water van de Nieuwe Maas.

Rotterdam 1940 Rotterdam 1940

Binnen een minuut verschijnt uw naam op de Hef

Wat staat ons voor ogen? Aan één of weerszijden van het brugdeel van de Hef spannen we een net waarin we duizenden Led-lampjes bevestigen. Als we slechts één zijde gebruiken, wordt dat de westkant van de brug. Elke naam zal zo’n 10 seconden lang zichtbaar zijn op de Hef. Dat betekent dat alle 3 miljoen namen maar één keer per jaar op de brug verschijnen. Omdat ze in willekeurige volgorde ‘langskomen’, weet niemand wanneer een naam verschijnt. Daarom kan straks iedereen een sms'je sturen om een naam aan te vragen en op te roepen. Binnen een minuut verschijnt de naam dan op de Hef. Voor de goede orde: een naam verschijnt alleen als hij voorkomt in bevolkingsregister van de Dienst Burgerzaken.
Het is niet mogelijk om namen in te voeren en al helemaal niet om schuttingtaal op de brug te zetten.

top

Rotterdam is gemaakt door

De warme, liefdevolle kant van Rotterdam

Nergens zijn de mensenhanden die een stad maakten nog zo voelbaar als in Rotterdam, de stad die na 14 mei 1940 opnieuw moest worden opgebouwd. Met het Eerbetoon zegt de stad tegen alle inwoners: ‘We zullen niet vergeten wie de stad er bovenop hielpen en maakten tot wat het nu is. Bedankt dat je hier was. Bedankt dat je hier bent.’
En natuurlijk danken we niet alleen de bekende Rotterdammers als Bep van Klaveren, Pim Fortuyn, Coen Moulijn en Jules Deelder. Ook de onderwijzeres in Pendrecht, de sjorders en lossers die de haven groot maakten en de winkeliers van Turkse en Chinese afkomst op de Kruiskade.
Als de overheid zich bij een burger meldt, is dat meestal met een belastingaanslag of een bekeuring, zelden met een dankwoord. Dit keer wel.

top
Rotterdam is gemaakt door

Monument voor de Integratie

Het Eerbetoon is een dankwoord aan alle Rotterdammers die de stad maakten tot wat het vandaag is. Daarmee danken we verschillende generaties. De oude, merendeels autochtone Rotterdammers die het bombardement en de wederopbouw nog meegemaakt hebben. Maar we danken ook de ‘nieuwe’ stadsgenoten. Rotterdam is vandaag, gelet op de bevolkingssamenstelling, de meest multiculturele stad van Nederland.
Het Eerbetoon is bedoeld voor Rotterdammers met meer dan 170 verschillende nationaliteiten en kan een rol spelen in een samenleving waarin elk mens meetelt en wordt gewaardeerd. Je zou het ook het Monument voor de Integratie kunnen noemen. Het Eerbetoon dankt iedereen, ook hen die zich in de anonimiteit van de stad wel eens verloren en miskend voelen. De Hef, de werkloze spoorbrug wordt als het ware een bruggenbouwer, een verbinding tussen verleden en toekomst, tussen oude en nieuwe Rotterdammers. En het Eerbetoon wordt een dankwoord en een welkomstwoord ineen.

top
Rotterdam is gemaakt door

Komt het Eerbetoon er? Ja, als veel Rotterdammers tussen 1 en 12 maart op ons stemmen

De gemeente Rotterdam trekt de komende jaren geld uit voor originele plannen van Rotterdammers om het leven in de stad te verrijken. U leest hier alles over op www.rotterdam.nl/stadsinitiatief. Welke plannen worden uigevoerd, bepaalt niet de gemeenteraad, maar de bevolking zelf.
Tussen 1 en 12 maart kunnen alle Rotterdammers van 12 jaar en ouder stemmen op 1 van de 5 geselecteerde stadsinitiatieven, waaronder het Eerbetoon aan de Rotterdammers.
Wilt u iedereen oproepen om op dit prachtidee te stemmen? Dank!!
Als het Eerbetoon massaal omarmd wordt door de bevolking, zal de gemeente Rotterdam meebetalen aan de realisatie.
Maar ook wij, de initiatiefnemers, zullen een substantieel deel moeten financieren. Binnenkort kunnen we hier de naam bekend maken van een groot fonds dat ons financieel wil steunen. Bij andere fondsen liggen aanvragen van ons en met een aantal bedrijven zijn we in gesprek over sponsoring.

Daarnaast hebben we straks een 'eigen' bron van inkomsten. Wie een naam op de Hef wil laten verschijnen, moet een sms’je sturen en daar een klein bedrag voor betalen. Wie een naam een minuut lang op de Hef wil zien, betaalt daar extra voor.
Tot slot: het Eerbetoon kost 1,3 miljoen en gaat 10 jaar mee. Oftewel: 1,3 ton per jaar. Er zijn ook enkele stadsinitiatieven waarvoor 4 miljoen wordt gevraagd.

top
Rotterdam is gemaakt door

Aboutaleb: 'Een warm en sympathiek initiatief'

Ons initiatief bestaat al enige tijd, en een groot aantal media heeft al aandacht aan het Eerbetoon besteed. In 2009 diende Marco Pastors van Leefbaar Rotterdam een motie in om 750.000 te reserveren voor de realisatie van ons plan. Die motie werd afgekeurd. Andere partijen wilden dat wij, de initiatiefnemers, duidelijker maakten dat het Eerbetoon op zeer brede steun onder de bevolking kan rekenen. Op deze site vindt u inmiddels honderden steunbetuigingen van Rotterdammers én van tal van Rotterdamse organisaties. Ook burgemeester Aboutaleb heeft zich positief uitgelaten over ons initiatief.

Velen, zeer velen zien de werkloze Hef zien als de ideale drager van het Eerbetoon. Oer-Rotterdams, vandalismebestendig, markant, monumentaal. Een stad die haar eigen inwoners dankt, doet dat op de mooiste en meest indrukwekkende plek. Eren de Fransen hun gevallen uit de wereldoorlogen niet op hun marktpleinen? Het Eerbetoon mag geen overlast bezorgen. En het is uitdrukkelijk de bedoeling om het uiterlijk van de Hef zo min mogelijk aan te tasten. Vandaar het voorstel een net over de brug te spannen waardoor het brugdeel zichtbaar blijft.

In ons plan maken we gebruik van het bevolkingsregister. Wie ingeschreven stond of staat in Rotterdam, verschijnt automatisch op de Hef. Vooraf wordt bekendheid gegeven aan het Eerbetoon, en kan iedereen die z’n naam niet op de Hef wil zien dat aangegeven. Als alle juristen het gebruik van het bevolkingsregister verbieden, zullen we burgers oproepen hun namen ‘op te geven’ voor het Eerbetoon. Het Eerbetoon heeft een fanpagina op Facebook (Eerbetoon aan de Rotterdammers) waar u ons kunt 'liken'. Ook op LinkedIn vindt u een groep (Eerbetoon aan de Rotterdammers). Twitteraars kunnen ons volgen op @Hefeerbetoon.

top
Rotterdam is gemaakt door